Altruisme : at tænke og handle moralsk og uselvisk

Altruisme er at tænke og handle moralsk og uselvisk, det kan også ses som det modsatte af egoisme.
Et meneske der er altruistisk er uselvisk, kærlig og og ofte opofrende. Et altruistiske menneske prioriterer andres lykke højt, og ønsker at være en del af en positiv verden der er større end deres egen.
Der kan være tilfælde hvor et meneske opfører sig altruistisk fordi det giver dem nydelse at opfatte sig selv som et godt meneske, og dette kan så i virkeligheden være en behagelig form/afart af egoisme.
Individet opnår glæde ved at glæde andre. Egoister finder glæde ved at det går dem selv godt. Det er før set, at en egoist ændrer sit livssyn og finder glæden i at være altruistisk: andre mennesker vil elske dig for din gode adfærd, hvilket mange ser som mere belønnende end at være hadet som egoist.

Altruisme og religion
Mange af verdens religioner har et altruistisk synspunkt som moralsk værdi. Jesus var et altruistisk menneske som tilgav og hjalp for at gøre andre godt, og som betalte den ultimative pris, men også buddhismen bygger på de altruistiske egenskaber i mennesket.